Të qaj një herë
ah, të qaj një herë e mirë, o fëmijë
ashtu që lot mos t’u del më nga ata sy

të uritem një herë
ah, të uritem një herë e mirë, o fëmijë
ashtu që kurrë mos të dëgjoni ju fjalën uri

të vdes një herë
ah, të vdes një herë, o të vegjlit e mi
ashtu që vdekja mos të këput jetën tek asnjë fëmijë

Aziz Nesin (përkthim personal)

About Author

Writer?!

You might also enjoy:

%d bloggers like this: