Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Librat

Dy librat ma të mirë

Ktunihere kur tentojsha me debatu për fe, kundërshtarët thojshin që nuk munden me besu në diçka që (për ta) nuk ekziston, që nuk shihet! Badihava lodhesh me ju shpjegu pjesën shpirtërore të njeriut, ata lypin reaksione kimike. E reaksione kimike për me shpjegu proceset e ndryshme që lidhen me shpirtëroren, së paku historinë e tyre …

Librat

‘Spiunia’ – Recensim

Në dhomën e ditës nuk mbajmë fotografi, piktura, apo çfarëdo frymori jo të gjallë! Kjo nuk vlen për dhomat tjera, megjithatë. Dhe derisa qëndronte aty, kopertina e librit, fytyra e saj në profil nuk dukej aspak nga ato që gjejmë brenda librit. Tregimet e saja, ato që i shkruan, nuk përkojnë aspak me atë fytyrë …