Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
lomsh Uncategorized

Pan(ik)demia

Edhe një javë ‘festojmë’ 21 vjetorin e intervenimit të NATO-s! Një fëmijë në pubertet i asaj periudhe, sot ka kaluar të tridhjetat. Ende, kohë pas kohe, ka ankthe nate ku gjendet në panik lufte! Dhe nuk është i vetëm! Fëmijëve të asaj kohe ‘iu arsyetohet’. Nuk iu arsyetohet prindërve të cilët është dashur të shfaqin …