Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

20th Century Women (2016) – Recensim

Annette Benning e Greta Gerwig veçse mund ti konsiderojmë si ikona të feminizmit për punën që kanë bërë në filmat që trajtojnë këtë ngjarje. Sidomos Bening. Elle Fanning duket si një fëmijë i lazdruar që ka nisur të ndjej veten. Disi në bashkëpunim me karakterin e Gerwig