Annette Benning e Greta Gerwig veçse mund ti konsiderojmë si ikona të feminizmit për punën që kanë bërë në filmat që trajtojnë këtë ngjarje. Sidomos Bening. Elle Fanning duket si një fëmijë i lazdruar që ka nisur të ndjej veten. Disi në bashkëpunim me karakterin e Gerwig Continue reading