Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

A Beautiful Mind (2001)

Edhe një ditë pa përdorur kosinusin e tangjentin në jetën tuaj, ë? Profesoresha e matematikës në gjimnaz na thoshte që “ata që dinë matematikën, kanë një copë mishi ndërmjet trurit të madh dhe trurit të vogël.” Por, si shumëçka që na mësojnë në shkollë, edhe kjo duhet të jetë një mit, si thashethemet për kolegët …