Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

A Man for All Seasons (1966) – Recensim

Mbreti Henry VIII është njëri nga më të çmendurit në historinë e Britanisë. Ajo për çfarë njihet më së shumti është decentralizimi i kishës nga Vatikani. Dhe për ata që nuk e dinë këtë, arsyeja bazë në këtë është moslejimi i divorcit në këtë religjion. Së paku atëbotë, leja duhej të vinte direkt nga papa. …