Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

A Star Is Born (2018) – Recensim

Nëse pas mësuesit/mësueses së parë, në listën e mësimdhënësve tuaj të jetës nuk vendoset emri i David Attenboroughs, besomëni që çdo titull, sukses, apo notë që keni marrë ka një * sikur ai të cilin ia kanë lënë vendit tonë të vogël. Njëra ndër luftërat më të mëdha të këtij edukatori të njerëzimit është ajo …