Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Across the Universe (2007)

Si thonë te ne, “vaji i burrit është kënga,” të lë të dyshosh nëse një burrë që këndon po humb “burrërinë” apo po manifeston një dhimbje në të vetmen mënyrë që guxon ta bëj ai. Shumë këngë, nga ato qytetare e folklorike, nëpër rokun e ish-RSFJ trajtojnë dashurinë, veçse në forma të ndryshme, apo bazuar …