Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Adrift (2018) – Recensim

Filmat për mbijetesë në det kanë qenë jo të paktë në numër viteve të fundit. Disa që mund t’i përmendim do të ishin ‘All Is Lost’ me Robert Redford që ishte shumë më i mirë se ‘Unbroken’ i Angelina Joliet, por jo më i mirë se ‘Life of Pi’ që mbetet më i miri nga …