Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
scarface
Filma

Scarface (1983) – Recensim

Unë gjithmonë e them të vërtetën. Edhe kur rrej. Kur tregojmë një histori kriminelësh duhet të kemi kujdes që mos të mbulojmë me lavdi të keqen, sidomos në një ambient ku dallimi ndërmjet të keqes dhe të mirës nuk është një zotësi kolektive! Njëjtë edhe Scarface fillimisht ka pasur reagime negative, sidomos nga kubanët në …