Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Journal

heshtja

Hesht. Nuk flet. Dëgjon. Nuk flet shumë. Të shikon. Thellë. Provon të sheh thellë në brendi. Të t’kuptoj. Të t’zbuloj me maskën që ke. Në momentin që ndalon ritmin e të folurit. Ngrit sytë për ta shikuar. Në sy. Për të parë më thellë, picërron sytë. Mbrohet. Nuk të lejon të futesh brenda. Ndoshta fsheh …