Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
american beauty
Filma

American Beauty (1999) – Recensim

Ah, ëndrra amerikane! Apo më mirë, utopia që pretendohet në kulturën e gjerë, por zhbëhet edhe në shumicën e filmave të vet Hollywoodit. Ngjashëm edhe tek ‘American Beauty’. Burnhamët janë një familje mesatare amerikane nga shtresa shoqërore që popullon paralagjet. Llesteri punon në një kompani biznesore, Karollin është agjente e patundshmërive, dhe bija e tyre …