Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
annie hall
Filma

Annie Hall (1977) – Recensim

Alvy Singer është një dyzetvjeçar dy herë i divorcuar, neurotik, stand-up komik, çifut, në Nju Jork, i cili buzë krizës së moshës së mesme na tregon se si ia ‘doli’ të prishë njërën ndër lidhjet më të mira në jetën e tij, me Annie Hall. Pra, është një rrëfim i Alvyt për Annie, një rrëfim …