Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
TV Reviews

APOCALYPSE Stalin (2015) – Recensim

“Mos dërgo më njerëz për të më vrarë. Tashmë kemi zënë pesë veta, njëri me bombë dhe një tjetër me pushkë. Nëse nuk ndalon së dërguari vrasës, unë do të dërgoj një në Moskë, dhe s’do të kem nevojë të dërgoj të dytin.” Këto janë fjalët e Josip Broz Tito-s, i cili ka shmangur fatin …