Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Arrival (2016) – Recensim

Dymbëdhjetë anije kozmike kanë aterruar në vende të ndryshme anembanë planetit. Ato komunikojnë me njerëzit në orar të caktuar, por problemi qëndron tek kuptimi i gjuhës që flasin. Këtu hyjnë në punë profesoresha gjuhësore Louise Banks. Ajo do të duhet të kuptoj arsyen pse këto anije kozmike kanë aterruar në planetin tonë. Dhe