‘Community’ është një ndër komeditë më të nënçmuara! Ka pasur karaktere secila me botë në vete, dhe padyshim njëra ndër botët më mira ka qenë ajo e ‘Troj dhe Abed në mëngjes’. Për dallim Continue reading