Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Filma

Avengers: Infinity War (2018) – Recensim

Lufta e pafundme duket të jetë sikur ideja dhe lista e filmave të Marvel – e pafundme! Çdo vit, nga dy-tre super-heronj nëse jo me ndonjë armik, kapen me njëri-tjetrin, për ‘ideale’, dhe në fund del Samuel L. Jackson me një mf të tij dhe i pajton të gjithë! Tek ‘Infinity War’ kemi një armik …