Categories
Filma

Baby Driver (2017) – Recensim

Njerëzit që i frikësohen vetmisë, mungesës së të tjerëve do të mund ti klasifikonim si ekstrovertë, edhe pse nuk është definicion i drejtë! Por, si do ti quanit njerëzit që i frikësohen