Njerëzit që i frikësohen vetmisë, mungesës së të tjerëve do të mund ti klasifikonim si ekstrovertë, edhe pse nuk është definicion i drejtë! Por, si do ti quanit njerëzit që i frikësohen Continue reading