Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Battle of the Sexes (2017) – Recensim

Nga ajo që mund të ishte një histori e këndshme barazie ndërmjet gjinive, me nja 30 minuta më pak, ‘Battle of the Sexes’, kalon në një film që e tepron me jetën personale të Billie Jean King, në tentim përshtatjeje për filmat që do të konsideroheshin e shpërbleheshin me Oskar. Deri para pak