Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Before Sunrise (1995)

Nëse mendoni që është mundim të shikoni një film që ju shkon nerva, atëherë paramendojeni sa mundim është ta shikoni për së dyti, e pastaj të lodheni të shkruani 300-400 fjalë për të. Nuk është për të çuditur që më kanë rënë 34% e flokëve (të ju lë një pikë ku të kapen mospajtuesit në …