Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ben hur
Filma

Ben Hur (1959) – Recensim

Është viti 26 p.k. një princ i pasur çifut, Judah Ben-Hur, jeton një jetë të qetë në Jerusalem me nënën, motrën, dhe shërbëtoren e tyre. Një vizitë nga dy miq të fëmijërisë i ndryshon jetën në dy drejtime të kundërta. Së pari ai takon Estherin – shoqen nga fëmijëria në të cilën dashurohet. Pastaj takon …