Me gjasë Charlie Booker është lodhur. Pasi ka heq dorë nga Continue reading