Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
TV Reviews

Yesilçam – Sezoni 1

Është një version “lo-fi” i introsë së The Office, të cilën mund ta dëgjoj edhe më gjatë se maksimumi prej 10 orëve që ofrohet në YouTube, në intron origjinale të The Office. Larg njërës nga komedisë më të mira ndonjëherë, qëndron seria, por jo edhe intro e “Yesilçam”! Me temën që trajton skenën filmike të …