Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
bombshell
Filma

Bombshell (2019) – Recensim

Sheryl Sandberg, revolucionarja e Google, e cila ka mbi një dekadë që është COO e Facebook, në librin e saj ‘Lean In’, e përmend një gjë paksa të çuditshme në plan të parë – ‘pengesat më të mëdha në zhvillimin e femrës janë vet femrat’! Kontekstin në të cilin e përdorë këtë thënie është që …