Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

The Boss Baby (2017) – Recensim

Madagascar-at janë filma të mirë. Që të tretë. Së paku mua më pëlqejnë, edhe ideja fillestare ka qenë e mirë, por me kalimin e kohës si gjithçka edhe atyre ju ka humbur shija. Por, edhe ‘Megamind’ është i mirë. Deri diku. Nëse ka