Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
bridge to terabithia
Filma

Bridge to Terabithia (2007)

Si fëmijë ndërtojmë një botë imagjinare, e cila në vend se me na bo ‘të trent’ na ngacmon trurin, na e vendos në veprim. Dhe kjo botë imagjinare mbyllet, rrethohet me një lum, si kështjellat nëpër filmat e vizatuar, dhe e lëmë vetëm një urë që sigurisht hapet e mbyllet nga brenda! Me t’u rritur, …