Në fjalët e Skënderbeut – bashkimi bën fuqinë! 😛

Mbledhja e yjeve e bën të suksesshëm, të mirë vazhdimin e Captain America. Në fakt, Steve Rogers mund të jetë i kënaqur që ka arritur të mbledh kaq shumë Continue reading