Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
cherry
Filma

Cherry (2021) – Recensim

Ndoshta fakti që kam shikuar shumë filma, e më tepër talk-show, më ka prishur ‘ëndrrën amerikane’ që shumë veta e lakmojnë! Kryesisht filma si ‘Cherry’ që trajton problemet e PTSD-së, e që janë të bollshëm. Ndër më të parët që më vije në mend kur trajtohet tema e ushtarëve me PTSD është ‘American Sniper’ me …