Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Christine (2016) – Recensim

Filmi ‘Network’ është abetare për të gjithë ata që dëshirojnë të dinë më shumë për mediat, për ata që studiojnë gazetarinë, për ata që kanë lidhje me mediat si konsumues të tyre. Me shkurt, është film që duhet ti shihet nga të gjithë.