Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Coco (2017) – Recensim

Në dekadën e fundit, film të animuar kreativ sikur ‘Inside Out’ zor është të gjejmë. Ka qenë larg të tjerëve nga kjo kategori, deri këtë vit. ‘Coco’ ka tundur pozitën dominuese të ‘Inside Out’ si filmi më i mirë i animuar. Së paku