Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Collateral Beauty (2016) – Recensim

Zoti është lehtësim, shpëtim! Mu ashtu siç ju thonë shumica e predikuesve fetar, të cilitdo religjion. Është rruga më e lehtë për të gjetur përgjigjet në pyetjet më të komplikuara të jetës. Megjithatë dikush zgjedh rrugë alternative, ndikuar nga ngjarje që ndodhin në një moment të veçantë në jetën e tij. Një rrugë të këtillë …