Zoti është lehtësim, shpëtim! Mu ashtu siç ju thonë shumica e predikuesve fetar, të cilitdo religjion. Është rruga më e lehtë për të gjetur përgjigjet në pyetjet më të komplikuara të jetës. Megjithatë dikush zgjedh rrugë alternative, ndikuar nga ngjarje që ndodhin në një moment të veçantë në jetën e tij. Një rrugë të këtillë sjell edhe ky film. Continue reading