Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Darkest Hour (2017) – Recensim

Çfarë dini për Winston Churchill? Ka qenë lider që ka udhëheq Mbretërinë e Bashkuar nëpër Luftën e Dytë Botërore, ama si e ka udhëheq? Çfarë ka bërë? Kush ka qenë? Është një insert nga seria dokumentare ‘The World at War’, ku pas bombardimeve të zakonshme të nazistëve, Churchill del të vizitoj gërmadhat nga ish-shtëpitë tashmë …