Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Dead Poets Society (1989)

Nganjëherë mendoj sa e mërzitshme është për një mësuese të klasës së parë çdo pesë vite të përsëritë gjërat më themelore të njeriut! Të kalojë një javë duke mësuar një shkronjë, një muaj një numër, e një vit të mësojë një fëmijë të lexojë një fjali siç duhet! Është një zhurnal i kotë, ditë pas dite, …