Dikujt i nevojiten mbi 20 vite për të dëshmuar se nuk është i mirë për një audiencë të gjerë. I nevojiten 20 vite për të dëshmuar që është aktor i mirë kinse brengoset për masën. Ose, një Continue reading