Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Digitroni

Digitroni – RTK F

Në njërën prej episodeve më të mira nga mbi 400 sosh, ajo që adapton tregimin e The Shining në njërën prej ‘TreeHouse of Horror’, Homer Simpson thotë njërën nga fjalitë më të mëdha – Television – Teacher, Mother, Secret Lover! Televizioni, për mua ka qenë një kuti shumë e dashur. Tashti është një katërkëndësh shumë …