Varësisht prej moshës që keni, mund të keni parë një film vizatimor njëkohësisht me tregimet e ‘vitez Koja’, për një dem të butë i cili në një arenë të luftërave me dema, mashtrohet nga një Continue reading