Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Oskarët 2018 – Fotografi me zë

Zakonisht sipas adetit për shkak të kohës së kufizuar, mbes pa parë filmat e nominuar për filmin më të mirë të huaj. Vitin e kaluar filmi suedez më ka kënaqur së tepërmi, ndonëse nuk mund të themi se fitorja e filmit iranian nuk ishte edhe e pastër nga politika. Politika kishte komanduar në përzgjedhjen e