Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Florence Foster Jenkins (2016) – Recensim

Sa e sinqertë është dashuria? Deri në ç’masë do të fshihnit të vërtetë nga njeriu më i dashur i juaji në jetë? A do ta gënjenit për talentin që ekziston vetëm në mendjen e tij/saj? Për St Clair Bayfield përgjigjja në këtë pyetje ka qenë e thjeshtë. Florence Foster Jenkins ka qenë një trashëgimtare e …