Çfarë ndjenje është të jesh nënë, gjysma prej neve s’do ta dinë kurrë! Por, shumica nga nesh e dimë çfarë është të kesh nënë! Nuk është ajo që të lind nënë, por Continue reading