Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

The Godfather Part II (1974) – Recensim

Është e çuditshme ndjenja e prindit ndaj fëmijëve të tij! Disa i shohin si fruta të cilat duhet të japin një pasqyrim më të mirë të tyre, disa i shohin si garanci për moshë të shtyrë, e disa nuk i shohin fare! Sigurisht që ka prindër të mirë, të tillë që dëshirojnë të kënaqin pasardhësit …