Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
green book
Filma

Green Book (2018) – Recensim

Ndonëse të një race të njëjtë, diskriminimi në kombësi ka shpirë deri tek lufta e ‘90tave në vendin tonë. Më thjesht, ne shqiptarët jemi konsideruar si të padenjë për të drejtat themelore, nisur nga shkollimi dhe puna. Rrjedhimisht, ne jemi të prirë të kuptojmë mirë një temë me diskriminim racor, qoftë libër, seri, apo edhe …