Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Hamilton (2020)

“I want to build something that will outlive me.” Nuk është lehtë të ndërtosh shtet! Veç shihni këta tanët çka ndërtuan për njëzet/dymbëdhjetë vite! Për ndërtimin e një shteti duhet një kulturë e shëndoshë, e cila përfshinë edhe teatrin, dhe ata që shkojnë në teatër më shpesh se sa që nuk postojnë në rrjetet sociale …