• Journal

    heshtja

    Hesht. Nuk flet. Dëgjon. Nuk flet shumë. Të shikon. Thellë. Provon të sheh thellë në brendi. Të t’kuptoj. Të t’zbuloj me maskën që ke. Në momentin që ndalon ritmin e të folurit. Ngrit sytë për ta shikuar.…