Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS
TV Reviews

How I Met Your Mother – (me spoilera)

Sa më shumë që kalojnë vitet aq më shumë e kupton Ted Mozbin! Secila seri që shohim ka një ndikim në jetën tonë, veçse dikush e vëren e dikush vazhdon të jetojë pa vërejtur ndikimin që kanë gjërat që shohim. Prandaj, janë disa seri që duhet t’i shikojë çdokush para se “të rritet”! Disi janë …