Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Icarus (2017) – Recensim

Qëllim i Bryan Fogel ishte i thjeshtë – të bënte një version të ‘Super Size Me’, i cili kishte provuar të jetoj vetëm me fast-food ushqimet për një muaj dhe të shoh efektin e tyre në trupin e tij. Fogel kishte menduar të