Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
inglorious basterds
Filma

Inglorious Basterds (2009) – Recensim

Multitaskingu nuk është gjë e frytshme. Përkrahës i kësaj metode nuk është as Aldo Raine, një toger amerikan me prejardhje çifute. Me të zbarkuar në Francë, ai iu thotë qartazi ushtarëve të tij. “Do të bëjmë vetëm një gjë dhe asgjë tjetër – do të vrasim nazistë.” Dhe nga aty, rrjedha e ngjarjes është e …