Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Isle of Dogs (2018) – Recensim

Filmat e Wes Anderson kanë një stil në vete, dhe nuk të duhet shumë kohë të vëresh lëvizjen horizontale të karaktereve që të kujton botën dy-dimenzionale televizive, ndoshta edhe në kohën e ‘badum-badum’-it (La Linea) të Osvaldo Cavandolit. Të mbash një stil personal të film-bërjes, si në