Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Justice League (2017) – Recensim

Ajo që nuk po funksionon tek DC dhe Warner Bros deri tani është kombinimi i super-heronjve. Nëse marrim ‘Wonder Woman’ e ‘Man of Steel’, shohim se janë shumë më të vlerësuara se ‘Suicide Squad’ e edhe ‘Justice League’. Personalisht, që