Historitë për Kongun nëpër filma janë shtjelluar më shumë se që duhet ndoshta. Ideja për një rishtjellim të tillë më është dukur e kotë në fillim. Tek ‘Kong: Skull Island’ Continue reading