Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
kramer vs kramer
Filma

Kramer vs Kramer (1979) – Recensim

Martesa si një entitet ligjor është lehtë e definuar – dy individë bëhen një. Kur fërgoni vezë me ajvar, i përzini e i përzini mirë deri të bëhet një masë. Nëse nuk i përzini mirë, mund të shijoni copat e ajvarit ose pikat e vezëve në gojë. Njëjtë edhe tek bashkimi shpirtëror i dy individëve …